Home » Regelgeving Tunnelkas

Regelgeving / wetgeving rond tunnelkassen

Voor je een tunnelkas aanschaft en gaat plaatsen is het van belang de voor jou geldende regels te hebben bekeken. Het zou jammer zijn als de kas weer moet worden afgebroken als hij niet aan de regels voldoet.

Disclaimer: Omdat wij bij tunnelkas.nl geen juristen zijn kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de op deze pagina gegeven informatie. We proberen slechts zoveel mogelijk tips te geven om je te helpen erachter te komen wat de regelgeving voor jouw specifieke situatie zou kunnen zijn. Dat klinkt misschien vaag en weinig informatief, maar de rechtspraak kent heel veel verschillende voorbeelden en uitzonderingen die van geval tot geval weer anders kunnen worden geïnterpreteerd.

Gezond Verstand

Veel problemen rond regelgeving kunnen vaak voorkomen worden door goede communicatie met de directe omgeving, de buren, de eigenaren van de grond, de gemeente, de provincie en concurrerende bedrijven in de buurt. Zorg dat je de toestemming voor het plaatsen eerst zwart op wit hebt van de daarvoor bevoegde personen of instanties voor je een tunnelkas plaatst.

Begin het proces met een portie gezond verstand. Waar wil je de tunnelkas plaatsen? Dan komen er al snel een paar zaken naar boven, zoals:

  • Is de plek en de grond geschikt voor een tunnelkas ? Moet je de plek of de grond nog voorbewerken? En zijn daar milieuregels voor?
  • Ga je de kas als particulier af en toe gebruiken? Of wordt de kas bedrijfsmatig gebruikt met alle drukte die daar dan bij komt kijken? Is dat van invloed op het soort vergunning dat je dan nodig heb?
  • Staat de kas iemand in de weg? Moeten er voertuigen, hulpdiensten of personen langs kunnen? En kan je er zelf goed bijkomen?
  • Neemt de kas (zon)licht of uitzicht weg van buren?
  • Verstoor je het microklimaat? Vangt de kas bijvoorbeeld teveel wind? Of stroomt het regenwater van de kas op de percelen naast de kas?
  • Kan de kas in geval van calamiteiten of hevig noodweer een gevaar worden voor de directe omgeving? Hoe kan je aansprakelijk gesteld worden? Zijn de risico's aanvaardbaar?
  • Wat zijn de minimumeisen voor de constructie en sterkte van een tunnelkas op de plek die je hebt uitgezocht?

Als je na een eerste onderzoek van de locatie geen praktische bezwaren ziet voor het plaatsen van een kas komt de regelgeving aan bod. Bij wie moet je toestemming vragen voor het plaatsen van de kas? Ben je zelf eigenaar van de grond, of pacht je de grond van iemand? Wat zijn de regels eigenlijk?

Overheden en vergunningen

Op www.omgevingsloket.nl kun voor de meeste situaties in Nederland onderzoeken of er een vergunning nodig is en hoe en waar je dat moet regelen. Hier vind je ook links naar andere sites met relevante informatie. Vergeet niet om ook de directe omgeving goed in te lichten als je uiteindelijk besluit om een tunnelkas te plaatsen.

De regels voor vergunningsvrij bouwen zijn de afgelopen jaren wel wat versoepeld. Dat is met name voor bebouwing die onder een bepaalde hoogte blijft, een maximaal vloeroppervlak kent en uit het zicht van de openbare weg gebouwd wordt. Lees je goed in en ga op zoek naar jurisprudentie. Ook op de Helpdesk Bouwregels zijn de antwoorden op veel mogelijke vragen te vinden.